Neziskové organizace

Neziskové organizace


Nevládní neziskové organizace můžeme charakterizovat jako organizace, které jsou svojí činností prospěšné veřejnosti. Tato sdružení nejsou státem zřizována, ani na něm závislá, přesto jsou jeho důležitým spolupracovníkem a mají významnou roli v sociálních službách.

Většinou se jedná o skupinu občanů, které spojují jejich společné cíle a vůle jejich splněním pomoci naší společnosti, aniž by si kladli nějaký nárok na vlastní zisk. Právě v tom se nejvíce liší od klasických podniků: zatímco jiné firmy jsou zakládány podnikatelem za účelem vlastního zisku, v neziskových organizacích by měly být veškeré příjmy věnovány zpět do jejich provozu a rozšířit tak možnosti sdružení. Hlavní motivací zde tedy nejsou peníze, ale pomoc druhým –   a právě to je hlavní význam práce členů neziskových organizací. Do této skupiny můžeme zařadit např. občanská sdružení včetně odborů, politické strany a politická hnutí, církve a náboženské společnosti, nadace a nadační fondy, veřejné vysoké školy a jiné subjekty, které nevznikly za účelem podnikání.

V činnosti neziskových organizací hrají velkou roli také dobrovolníci. Tím se dnes může stát, kdokoli, protože „každý z nás umí něco, co může poskytnout druhým”, jak je řečeno ve výstižné definici dobrovolníka organizace Hestia. V roli takových pomocníků můžeme často vídat důchodce nebo studenty hledající praxi. „Neziskovkám” však můžeme pomoci i jinak – a to darováním (bezúplatný převod majetku), sponzorováním (nabídka propagace či reklamy), nebo příspěvky do veřejných sbírek.

Příklady některých neziskových organizací:


•    Greenpeace: mezinárodní ekologická organizace, která má za cíl chránit nenásilnými prostředky životní prostředí a zajistit tak bezpečnou budoucnost pro lidi i přírodu. Její historie sahá až do r. 1971, dnes působí ve více než 40ti zemích světa.
•    UNICEF (Dětský fond Organizace spojených národů): hlavní světová organizace zabývající se ochranou a zlepšováním životních podmínek dětí a podporou jejich všestranného rozvoje. Prosazuje vzdělávání dívek ve všech zemích, snaží se zabránit zbytečným úmrtím prostřednictvím dbání na správnou výživu, přeočkování atd. V současnosti spolupracuje se 157 státy po celé Zemi.
•    Český červený kříž: občanské sdružení působící na celém území České republiky; zabývá se pomocí v humanitární, sociální a zdravotní oblasti. Jeho předchůdce vznikl už r. 1868, v současné době má ČČK celkem 64 tisíc členů a dobrovolníků.
•    Nadace Terezy Maxové: založena slavnou českou topmodelkou 22.ledna 1997, za cíl si klade všestrannou pomoc opuštěným dětem. Dnes má pod svým patronátem více než 200 kojeneckých ústavů a dětských domovů České republiky.


Více na www.neziskovky.cz

Doména neziskoveorganizace.cz je k dispozici k prodeji či k pronájmu. V případě vážného zájmu nás kontaktujte.